LLAMAR AHORA
WHATSAPP

Lunes a Viernes

Passeig del Canal, 31, baixos, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Top

Política de privacitat

Centre Alar / Política de privacitat

Política de privacitat

OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.centrealar.com del qual és titular CENTRI MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L.

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CENTRE MULTIDISCIPLINÀRIA ALAR, S.L., i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de CENTRE MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent CENTRI MULTIDISCIPLINÀRIA ALAR, S.L. denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

CENTRE MULTIDISCIPLINAR ALAR, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: CENTRI MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L.
El seu nom comercial és: CENTRI ALAR
El seu CIF és: B64128242
El seu domicili social està en: PASSEIG DEL CANAL 31, 08970 SANT JOAN DESPI – BARCELONA
Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA · Tom: 38387 Foli: 63 · Fulla núm. B-3244491 – Inscripció 1a

COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telf. 934771981
 • Email: centrealar@gmail.com
 • Direcció postal: PASSEIG DEL CANAL 31, 08970 SANT JOAN DESPI – BARCELONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CENTRE ALAR es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, CENTRI ALAR pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CENTRE ALAR i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CENTRE ALAR i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CENTRE ALAR o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CENTRI ALAR presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CENTRE ALAR o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CENTRE ALAR o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, CENTRI ALAR o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CENTRE ALAR sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de CENTRE ALAR, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CENTRE ALAR i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CENTRE ALAR dels seus continguts o serveis.

CENTRE ALAR no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

CENTRE ALAR exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, CENTRE ALAR no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CENTRE ALAR declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CENTRE ALAR no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CENTRE ALAR no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CENTRE ALAR identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: CENTRE MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L.

Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d’aquests i mantenir-li informat sobre la nostra activitat en general.

Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça centrealar@gmail.com.

4.2. Informació adicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CENTRE MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L. – NIF: B64128242 – Adreça postal: PASSEIG DEL CANAL 31, 08970 SANT JOAN DESPI – BARCELONA Telèfon: 934771981 – Correu electrònic: centrealar@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CENTRE MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop d’aquests, així com l’enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per a mantenir-li informat sobre la nostra activitat en general.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE MULTIDISCIPLINÀRIA ALAR, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas CENTRI MULTIDISCIPLINARI ALAR, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:

Enviant un correu electrònic a centrealar@gmail.com o una carta a PASSEIG DEL CANAL 31, 08970 SANT JOAN DESPI – BARCELONA

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.